Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2019 zijn er weer bestuursleden aftredend en met de tussentijdse ontstane vacature van voorzitter zullen we “de boer” op moeten voor nieuwe bestuursleden. Wanneer u binnenkort door één van ons wordt benaderd: denk er serieus over na; we zijn een leuke club vrijwilligers die voor Vollenhove al heel wat heeft kunnen betekenen en er naar streeft om in projecten concreter te gaan samenwerken met gemeenten en inwoners. Daarvoor hebben we enthousiaste leden nodig die graag verschil willen maken.

Kijk voor het complete verhaal op De Brederwiedekrant