Corsogroep Geniaal heeft hun ontwerp voor 2018 gepresenteerd. Zij bouwen komend jaar aan de creatie met de werktitel ‘Mijn Moment’. Het ontwerp is tot stand gekomen door Marcel Santbergen in samenwerking met Jasper Leeman en Niels ten Wolde.


www.twitter.com/corsonetwerk | www.facebook.com/corsonetwerk


Kijk voor het complete verhaal op Corso Netwerk