Voor de versterking van het leefgebied van de ringslang, kamsalamander en knoflookpad heeft Landschap Overijssel een aanvraag ingediend bij de provincie Overijssel. Doel van het project is de aanleg van 20 nieuwe poelen en het herstel van 20 bestaande poelen. Daarmee wordt het leefgebied van de knoflookpad op het Hogeland van Vollenhove en de kamsalamander en ringslang bij Paasloo, Oldemarkt en Steenwijkerwold structureel verbeterd. Voor al deze soorten geldt dat het keileemgebied in Noordwest-Overijssel leefgebied vormt en daarnaast, met name voor ringslang, ook de verbinding vormt tussen de Overijsselse laagveengebieden en de natte gebieden in Friesland en Drenthe.


Kijk voor het complete verhaal op De Brederwiedekrant