Bij corsogroep Rataplan is gisteravond het ontwerp voor 2019 aan de leden gepresenteerd. Zij bouwen komend jaar de creatie ‘Vervlogen’, een combinatie van drones en een standbeeld uit de oudheid.


www.twitter.com/corsonetwerk | www.facebook.com/corsonetwerk

Kijk voor het complete verhaal op Corso Netwerk