Otters kunnen straks ongehinderd heen en weer pendelen tussen De Wieden en het Vollenhovermeer. En moerasvogels krijgen er een aangenaam foerageergebied bij. Het zijn, naast een beter waterbeheer in Noordwest-Overijssel, de positieve gevolgen van de verbreding van het Ettenlandsch Kanaal met 25 meter en de aanleg van een natuurvriendelijke oever achter gemaal A.F. Stroïnk

Kijk voor het complete verhaal op De Stentor