Met een cryptische video heeft corsogroep Twee Nijenhuizen de titel van hun creatie voor 2019 bekend gemaakt. Zij bouwen komend jaar ‘Worsteling’.


www.twitter.com/corsonetwerk | www.facebook.com/corsonetwerk

Kijk voor het complete verhaal op Corso Netwerk