Corsogroep Venomenaal heeft de titel van hun creatie voor 2020 bekend gemaakt, zij bouwen komend jaar ‘Jachttrofee’.


www.twitter.com/corsonetwerk | www.facebook.com/corsonetwerk

Kijk voor het complete verhaal op Corso Netwerk