Bij corsogroep Venomenaal is gisteren het onderwerp voor 2019 aan de leden gepresenteerd. Zij bouwen komend jaar de creatie ‘Virus’ zoals in de trailer op Facebook te zien is.


www.twitter.com/corsonetwerk | www.facebook.com/corsonetwerk

Kijk voor het complete verhaal op Corso Netwerk