In 2019 maakt de corsogroep Venomenaal de wagen ‘Virus’.

Het ontwerp zal later gepresenteerd worden.


www.twitter.com/corsonetwerk | www.facebook.com/corsonetwerk

Kijk voor het complete verhaal op Corso Netwerk