Afgelopen vrijdagavond is bij corsogroep Venomenaal het ontwerp voor 2018 gepresenteerd tijdens de ledenvergadering. De titel van het onderwerp voor komend jaar is ‘Kappen!’, het ontwerp zal later bekend gemaakt worden.


www.twitter.com/corsonetwerk | www.facebook.com/corsonetwerk

Kijk voor het complete verhaal op Corso Netwerk