In het Natura 2000-gebied De Wieden zijn de voorbereidende werkzaamheden begonnen voor het verbreden van het Ettenlandsch kanaal tussen Blokzijl en Vollenhove. Er wordt een nieuw gemaal gebouwd en bij de brug aan de Duinweg komen damwanden.

Kijk voor het complete verhaal op De Stentor