Laden Evenementen
 • Dit evenement is voorbij.

Namens de voorzitter nodig ik alle (aspirant *) leden uit voor de

Algemene Ledenvergadering

van de Belangenvereniging Vollenhove-Stad

 

Datum:            woensdag 29 maart 2017 in ‘De Burght” te Vollenhove

Aanvang:        19.30 uur

 

VOORSTEL AGENDA:

 

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
  1. Voorstel: contributieverhoging van € 1,00 naar € 6,00 lidmaatschap per jaar.
   Reden: instandhouding “6 minuten zone”
  2. Voorstel: parkeerplein nabij supermarkten benoemen in Marten Kingmaplein, uitleg door Henk van Heerde.
  3. Aanpak toekomstige kunstprojecten
  4. Nieuwe werkwijze BVVS
 3. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering maandag 14 maart 2016
 4. Jaarverslag secretaris 2016
 5. Jaarverslag penningmeester 2016 en begroting 2017
 6.  Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
 7. Bestuursverkiezing
  Reglementair aftredend en herkiesbaar: Gesina Zweistra-de Oude
  Reglementair aftredend en niet herkiesbaar: Nicole van der Linde-Baars
  Voor de vervulling van de vacature en de bestaande vacature stelt het bestuur voor te benoemen:
  Klaas de Jonge en Marcel Aben
  Tegenkandidaten kunnen, gesteund door 5 of meer leden, tot 5 dagen voor  de ledenvergadering worden ingediend bij het secretariaat, Visschersstraat 26, te Vollenhove
 8. Rondvraag
 9. PAUZE 
 10. Presentatie “Proefproject Innovatieve Verlichting Vollenhove” (een samenwerkingsverband tussen VOC en BVVS), door André Hammer.
 11. Presentatie “Stichting JY”, door Yvonne Meijer en Janien van der Linde.
 12. Sluiting

 

Secretaris Belangenvereniging Vollenhove-Stad,

Gesina Zweistra-de Oude
Ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering kunt u de notulen van jaarvergadering van   14 maart 2016 en het jaarverslag 2016 inzien op de website www.belangenverenigingvollenhove.nl

 

* lidmaatschap kost € 5,– per jaar: www.belangenverenigingvollenhove.nl/lidmaatschap/

Geef uw reactie