Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

In Nederland zijn naar schatting 1.8 mln. laaggeletterden. In Steenwijkerland wordt dit geraamd op 3500 – 4000 inwoners. Het is voor laaggeletterde mensen moeilijker om goed geïnformeerd te blijven en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving zoals bijvoorbeeld de digitalisering. Dat kan sociale en of economische nadelen met zich meebrengen. Soms gaat het nog verder en kunnen betrokkenen schaamte ervaren als gevolg van vermeend onbegrip uit de omgeving. Hetgeen betekent dat ze bepaalde sociale activiteiten liever mijden. Met andere woorden laaggeletterdheid kan mensen op een achterstand zetten en het zou mooi zijn als wij in Steenwijkerland het aantal laaggeletterden terug kunnen brengen. Dat is geen eenvoudige opgave omdat het vanuit vele invalshoeken kan worden bekeken.   

BuitenGewoon Leefbaar Steenwijkerland nodigt om die reden vertegenwoordigers van diverse organisaties uit om op donderdag 21 maart as. aanvang 20.00 uur, locatie: MFC de Burght, te Vollenhove in gesprek te gaan om te kijken welke mogelijkheden er zijn om laaggeletterdheid in Steenwijkerland te verminderen. 

De avond bestaat uit drie delen. In het eerste deel zal een aantal deskundigen de problematiek en ontwikkelingen rond Laaggeletterdheid in Steenwijkerland toelichten. In het tweede deel is het de bedoeling dat de mensen verdeeld over tafels samen met deskundigen aan de hand van stellingen met elkaar in gesprek gaan om ideeën te verzamelen om de laaggeletterdheid in Steenwijkerland aan te pakken. In het derde deel leggen we de ideeën die aan de tafels zijn bedacht voor aan een deskundigenpanel voor feedback. De avond staat onder leiding van Jeannette Top,

 

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven op het email adres secretaris@buitengewoonleefbaar.nl.

Geef uw reactie