Corsogroep Fatal Attraction heeft afgelopen weekend hun ontwerp voor 2023 gepresenteerd. Zij bouwen komend jaar de creatie ‘Wereldveroveraars’.


www.twitter.com/corsonetwerk | www.facebook.com/corsonetwerk

Kijk voor het complete verhaal op Corso Netwerk