Nu de eindtoetsen zijn geweest genieten de leerlingen van groep 7 en 8 van een heerlijk en welverdiend kamp. Zij verblijven momenteel in Diever en hebben daar allerlei actieve, ontspannende en uitdagende activiteiten. Voor de kinderen van de Voorpoort breken met het kamp ook de laatste weken van hun schoolcarrière aan. Deze kinderen hebben de verandering van ‘gewone’ basisschool tot Dalton basisschool meegemaakt. Op De Voorpoort werkt men namelijk sinds 2016 met het onderwijsconcept “Dalton”. Daltononderwijs staat voor een brede vorming van de kinderen; zowel cognitief, cultureel, sportief als sociaal-emotioneel. Het draagt bovendien bij aan een sterke persoonsontwikkeling. Kinderen worden zich bewuster van hun talenten en mogelijkheden. Worden zelfstandiger en zelfbewuster. Daltononderwijs is onderwijs op maat dat bij de leerlingen past. Kinderen gaan op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te om zich verder te ontwikkelen. Nieuwsgierig te zijn, ontdekken en onderzoeken. Het onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool namelijk vanzelfsprekend. Daarmee gaat het daltononderwijs voortdurend met zijn tijd mee.

De Voorpoort levert middels het Daltononderwijs een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de leerlingen om hen in staat te stellen te kunnen functioneren in een complexe samenleving door ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven.

De afgelopen week zijn de uitslagen van de eindtoets binnengekomen op de Voorpoort. Daarmee kwam ook de bevestiging dat de Voorpoort met de manier waarop zij het onderwijs aanbiedt bovengemiddeld scoort. De schoolscore ligt ruim boven het landelijk gemiddelde. Bij het landelijke instituut voor de eindtoetsen is afgelopen week wat onduidelijkheid geweest m.b.t. de niveaus. Voor de verwijzingen van leerlingen van de Voorpoort naar het voortgezet onderwijs heeft dit geen consequenties gehad.